Dia: 5 de setembro de 2018

CONFIGURANDO AGREGAMENTO DE INTERFACES (NIC BONDING) – CENTOS7

Neste poste mostraremos como configurar um agregamento de interfaces de Centos 7, o famoso NIC bonding, que é um recurso de kernel e é geralmente usado para fornecer serviços de alta disponibilidade e balanceamento de carga. CONFIGURANDO INTERFACE BOND0 Crie e edite o arquivo como abaixo: DEVICE=bond0 TYPE=Bond NAME=bond0 BONDING_MASTER=yes BOOTPROTO=none ONBOOT=yes IPADDR=192.168.0.60 NETMASK=255.255.255.0 GATEWAY=192.168.0.1 BONDING_OPTS=”mode=5 miimon=100″ […]

Continue a ler